Mini-Konfirmander i Skødstrup

  • Kom og se
  • Kom og lyt
  • Kom og leg
  • Kom og syng

 

Så starter MINIKONFIRMAND-FORLØB i Skødstrup kirke for dig og dine klassekammerater! I denne omgang: 3.D og 3.E.

Gennem fortælling, samtale, leg, kreative aktiviteter, sang og drama vil I lære at:

  • kirken er et sted hvor alle kan komme
  • kirken er en del af lokalsamfundet
  • kristendommen beskæftiger sig med livets store spørgsmål
  • kristendommen har noget at sige til alle mennesker
  • kirken er andet og mere end søndagens gudstjeneste

 

Forløbet ligger onsdage (for 3.E) eller torsdage (for 3.D) efter skole, første gang uge 3 og forløbet er på 10 gange.

I møder ind i sognegården kl. 14.00, hvor der bydes på saft og lidt brød.

Måske kan I gå herned i samlet flok eller jeres forældre kan bringe jer.

Derefter er der forskellige oplevelser/aktiviteter indtil kl. 16.00, hvor I bliver hentet eller selv finder hjem.

Udgangspunktet er, at vi skal have en rigtig god eftermiddag, og vi glæder os meget til at være sammen med jer!

Man kan hente tilmeldingsskema på kirkens hjemmeside. Pga. persondataforordningen, skal den udskrives og afleveres i sognegården (gerne i postkassen)!

Onsdag d 3. april der afslutningsgudstjeneste for begge klasser.

Børnene møder også denne dag kl. 14.00, hvor de bl.a. forbereder noget til Gudstjenesten kl. 17.00, hvortil forældrene er inviteret. Vi afslutter dagen med fællesspisning i sognegården.

I er velkomne til at ringe mig (Lis, tlf. 28911605) op hvis I har spørgsmål!

 

Mange hilsener og på gensyn 

Skødstrup kirkes præster og Lis Nellemann.