Medarbejdere:


Kirkekontor og personregistrering

Kirkekontor og personregistrering

Kirkepladsen 2A
8541 Skødstrup

Tlf. 86 99 22 08
E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Åbent:
Mandag - fredag 9.30 - 13.00
Torsdag tillige 16.30 - 18.00 

Kirkekontoret har lukket den 24. dec. og den 31. dec.

Kordegn

Lene Friis Kanstrup

lfka@km.dk

Drejer henvendelsen sig om personfølsomme oplysninger, kan man sende sikkert via dette link og brug af sit NemID: 

 

Sognepræster

Sognepræst (kbf) 
Erik Søndergård

Kontor i Præstegården.
Træffes efter aftale.
Tlf. 29 24 68 06 (Direkte)
Tlf. 86 21 97 21 (Privat)

E-mail: esoe@km.dk

Sognepræst

Anita Fabricius

Kontor i Sognegården.

Træffes efter aftale.
Tlf. 61 78 02 99

E-mail: afa@km.dk

Sognepræst
Susanne Kristensen

Kontor i Sognegården.

Træffes efter aftale.

Tlf.: 60 91 30 96

E-mail: skr@km.dk

 

Graverkontor og gravere

Graverkontor

(Kirkepladsen 4, 8541 Skødstrup. NB: afl. af post: Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup)

Tlf. 21 41 42 73

skoedstrup.kirkegaard@gmail.com 

Graver
Carsten Lund Jensen 

Gravermedhjælper
Jørgen Nielsen

Gravermedhjælper
Nina Stenstrup


Organist og kirkesangere

Organist og korleder

Torben Holm Christensen

Tlf. 2141 4258

E-mail: organist@live.dk

Kirkesanger

Ditte Marinaro

Tlf. 4062 4530

Kirkesanger og babysalmesangsunderviser

Kristine Thastum

Tlf. 2961 1234

E-mail: kristinethastum@gmail.com 

 

Kirketjener

Kirketjener
Gitte Smærup
Tlf. 2141 4836
E-mail: kirketjener.skoedstrup@gmail.com 

Kirketjener
Ditte Marinaro
Tlf. 4062 4530
E-mail: kirketjener.skoedstrup@gmail.com

 

Mini-konfirmandunderviser
Lene Frahm Nygaard
Tlf. 2514 4684
E-mail: lene.frahm@mail.dk