Regulativ for flagning ved Skødstrup Kirke

1. Faste flagdage

Stk. 1: Der flages på alle søn- og helligdage (Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Anden Påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, Anden Pinsedag, Juledag og Anden Juledag). Langfredag flages på halv stang hele dagen (kl. 20.00)

Stk. 2: Desuden flages på følgende officielle flagdage:

·         (Dato?) - Påskedag

·         (Dato?) - Pinsedag

·         09. april - Danmarks Besættelse 1940 (på halv stang til kl. 12.02, derefter på hel stang).

·         16. april – Dronning Margrethes fødselsdag.

·         05. maj – Danmarks Befrielse 1945

·         05. juni – Grundlovsdag

·         15. juni - Valdemarsdag

·         05. sept. – Danmarks Udsendte

 

2. Andre flagdage

Stk. 1: Der flages i forbindelse med kirkelige handlinger (fx dåb, konfirmation, bryllup, begravelse/bisættelse).

Stk. 2: Der flages i øvrigt kun efter særlig ordre (menighedsrådsvalg, dødsfald i kongefamilien osv.)

 

3. Flagtider på helligdage og søndage

På faste flagdage flages normalt i kirketjenerens almindelige arbejdstid. På officielle flagdage og langfredag flages til solnedgang eller senest kl. 20.00.

 

4. Flagets hejsning og nedhaling

Stk. 1: Hejsning og nedhaling af flaget skal foregå langsomt.

Stk. 2: Flaget må ikke berøre jorden.

Stk. 3: Den, der hejser og nedhaler flaget, må ikke bære hovedbeklædning.

 

5. Flagning på halv stang

Flagning på halv stang i forbindelse med dødsfald, begravelser/bisættelser, langfredag og den 9. april om formiddagen sker på denne måde:

Stk. 1: Flaget hejses helt op og sættes et øjeblik efter på halv, hvilket vil sige, at flagets overkant skal være ca. 1/3 af stangens højde under knappen. Flaget må i alle tilfælde hellere være for højt end for lavt.

Stk. 2: Når flaget skal nedhales, hejses det først i top, og efter et øjebliks forløb nedhales det som sædvanligt.

Stk. 3: På begravelses- og bisættelsesdage sættes flaget på halv stang, og når begravelsen/bisættelsen har fundet sted, sættes det på hel, hvor det forbliver til tjenestetids ophør.

 

6. Flagning med vimpel

Stk.1: På dage, hvor der ikke flages, skal der føres en vimpel.

Stk. 2: Vimplen skal være rød med hvidt kors, og den skal vaje dag og nat.

 

7. Flagning ved sognegården

Stk. 1: Flagning foregår efter særlig ordre fra menighedsrådet og præsterne.

Stk. 2: I øvrigt gælder de samme regler, som er anført ovenfor i punkt 3-6

 

Regulativet er vedtaget på Skødstrup Sogns menighedsrådsmøde den 17. juni 2020

v/ formand Birgit Svenningsen.

 

Der udleveres et eksemplar af regulativet til kirketjenerne og deres afløsere, samt til kirkeværgen.

Regulativet offentliggøres desuden på Skødstrup kirkes hjemmeside.