Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt dette.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på https://www.personregistrering.dk/index.php?id=95

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde 10 praktiske råd til pårørende: http://www.km.dk/borgerportal/doedsfald/praktiskeraad.html

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.


Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Præsten er uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.


Hvis afdøde skal begraves, kaster præsten tre gange jord på kisten, når den er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.


En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.
Skødstrup Kirke har en smuk kirkegård, der ligger i forbindelse med kirken.


Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.

Salmer og melodier

Hvilke salmer skal man vælge?

Her er salmer og melodier.

Præsten giver også gode råd om salmevalg.

Mindeanmenkomst

Sognegården kan lånes gratis til sammenkomst efter begravelsen eller bisættelsen, såfremt den ikke er udlånt til andre formål.

Man skal selv servere og rydde op efter arrangementet.

Udlån aftales med Kirkekontoret på tlf. 86 99 22 08.

Her findes nærmere oplysninger om udlån af Skødstrup sognegård.

Når der bliver stille

Når du har mistet et menneske, der stod dig nær, kan du måske have brug for at dele sorgen med andre i en lignende situation.

Her er mulighed for at deltage i en sorg- og livsmodsgruppe.