Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå i kirken og sige ja til hinanden foran familie og venner.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om tro, håb og kærlighed.
 Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i Skødstrup Kirke, hvis I bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i Folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

 

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Skødstrup Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål. I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, som måske kan bruges i talen ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad der er vigtigt for jer og hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup.

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til præsten.


Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen begynder med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og fadervor, mens I knæler ved alteret. Derefter sætter I jer på jeres pladser og vi synger en salme.

Efter en bøn og velsignelsen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.


Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

Kort om vielse

  • Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med Kirkekontoret og præsten.
  • Derefter rekvireres en ægteskabserklæring/prøvelsesattest i bopæls kommunen via www.borger.dk. (Husk: først når der er mindre end 4 mdr. til vielsesdatoen.)
  • Navne og adresser på 2 vidner samt prøvelsesattesten afleveres derefter til kirkekontoret.

Blomster i kirken?

Kontakt kirketjenerne Gitte Smærup (tlf.: 21414836) eller Ditte Marinaro (tlf.: 40624530)!

Blomster i kirken?

JA - selvfølgelig må der gerne kastes ris udenfor kirken! (Kunstige blomsterblad er dog ikke nogen god idé.)

Facebook?

"Kirkebryllup" er en facebookside, som er målrettet til brudepar. Her kan man få viden om kirkebryllup, stille spørgsmål, lytte til bryllupssalmer, dele sine billeder og meget mere. Se mere her:

Stort eller lille bryllup? - Kjole eller jeans? Inde eller ude? Få mere info her: