DÅB

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen. Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Skødstrup Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til Kirkekontoret og find et tidspunkt til dåben. Tlf. 86 99 22 08 (man-fre. 9.30 - 13.00, torsdag tillige 16.30 - 18.00)

Ved dåbssamtalen fortæller præsten mere om dåben og alt det praktiske.

Barnets fødsel og navn:

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun/han normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed:

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen. I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan ske via www.borger.dk, hvor forældrene benytter Nem-ID til at signere dokumentet.

Skulle dette give anledning til problemer eller er der specielle omstændigheder, som gør den digitale anmeldelse vanskelig, er det naturligvis altid muligt at kontakte kirkekontoret.

Barnets navn:

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb i kirken eller ved navngivning uden dåb. Ønskes dåb kontaktes kirkekontoret for aftale om dato og for yderligere praktiske oplysninger.  Ved navngivning uden dåb ansøges der om navngivningen via www.borger.dk, hvor forældrene benytter NemID til at signere med. Skulle der opstå problemer med dette eller hvis der er spørgsmål, kan kirkekontoret også kontaktes, idet det er her ansøgningen behandles.

Et navngivet barn (eller voksen) kan naturligvis døbes i kirken på et senere tidspunkt. Kontakt kirkekontoret eller en præst herom.


Faddere:

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. 
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Hvad skal barnet hedde?

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født. Måske giver det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
 Måske er der brug for ekstra inspiration.
På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Dåben - en god start på livet

Når et barn bliver døbt, er det en festdag, hvor et lille nyt medlem bliver budt velkommen i fællesskabet. Fællesskabet i kirken, og fællesskabet i familien.

Kontakt vedr. dåb

Ring til Lene Friis Kanstrup på kirkekontoret og aftal nærmere.

Tlf. nr.: 8699 2208

Mail: skoedstrup.sogn@km.dk

 
 
 

Hvis du er i tvivl om dåb

Hvor meget skal jeg som forælder tro?

Som forældre siger I ja til, at den kristne tro skal være en del af barnets liv. Ved døbefonten bliver i hverken spurgt til, om I tror nok, eller hvor godt I kender kristendommen og Bibelen. Det vil dog være oplagt, at I hjælper barnet med at lære, hvad kristendommen går ud på, hvis barnet bliver døbt. Det kan f.eks. være ved at læse bibelfortællinger, lære jeres barn Fadervor, snakke med barnet om, hvad det gør sig af tanker om tro eller tage barnet med hen i kirken. Det afgørende er altså ikke, hvor meget I som forældre tror eller tvivler, men at I ønsker, at jeres barn skal døbes.

 

Hvad forpligter faddere sig til?

En fadder er vidne til dåben og skal hjælpe forældrene med at fortælle barnet om den kristne tro. I gamle dage var en fadder vidne på, at barnet var blevet døbt, hvis man nu blev i tvivl, eller nogle stillede spørgsmålstegn ved det. I dag slår man bare op i computeren for at finde ud af den slags, så rollen som fadder er nu mere en tillidserklæring fra forældrene, og et signal om, at man ønsker, fadderne skal være en del af barnets liv. Og måske også, at forældrene tænker, man kan give barnet noget andet i forhold til det med tro og kristendom, end forældrene selv kan, eller at det er vigtigt, at deres barn har flere voksne at snakke med om de store ting i livet.

Der skal være mindst to og højest fem faddere. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, og skal minimum være den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.

 

Hvad hvis mit barn bliver døbt som lille, og senere ønsker at vælge dåben fra?

Man kan altid fravælge at være en del af kirkens fællesskab senere i livet, hvis man ikke ønsker det. Og måske er det nemmere at vælge fra end at vælge til.

 

Hvad hvis jeg vælger, at mit barn ikke skal døbes, og han/hun gerne vil døbes senere?

Det er altid muligt at blive døbt, hvis man ønsker det. Men som forældre er det en god ide at være bevidst om, at tro og et forhold til kirke og kristendom sjældent kommer af sig selv. Så hvis I tænker, at jeres barn ikke skal døbes som lille, fordi I gerne vil have, det senere selv tager valget, så vær opmærksom på at give jeres barn et grundlag at træffe sit valg på, f.eks. ved at snakke med dem om, hvad kristendommen er, tage dem med i kirke, og i det hele taget snakke med dem om, hvad de tænker om liv og død og de store spørgsmål i livet. Ellers har I også truffet et valg for dem.  

 

Jeg vil gerne konfirmeres, men jeg er ikke døbt – hvad gør jeg?

Hvis du allerede er begyndt til konfirmationsforberedelse, så snak med din præst der. Ellers ring og få en snak med præsten (find deres telefon nr. her). Nogle bliver døbt til en almindelig gudstjeneste inden konfirmationen. Andre vil helst ikke døbes foran mange mennesker. Så kan dåben foregå en anden dag. Men ring til os, så vi kan finde ud af det sammen.

 

Jeg er voksen, og overvejer at blive døbt – hvad gør jeg?

Ring og få en snak med en præst fx Susanne, Erik eller Anita (find deres telefon nr. her). Der er mange forskellige muligheder. Nogle vil gerne døbes uden for meget opmærksomhed, andre til en almindelig gudstjeneste, nogle måske sammen med andre. Flere steder i landet er man også begyndt at holde drop-in dåb, hvor man kan komme en bestemt dag og blive døbt. Men ring til os, så vi kan finde ud af det sammen. 

 

Hvert år bliver godt 40.000 mennesker døbt...

...de fleste af dem som små børn. Der er flere gode grunde til, at så mange vælger at lade deres børn blive døbt.

- I dåben takker vi Gud for vores barn.

- I dåben beder vi Gud om at være med, velsigne og beskytte vores barn gennem hele livet. Vi får et løfte om, at Gud vil være med det, og at vi ikke står alene.

- I dåben bliver barnet medlem af folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Barnet får del i en kulturarv, som har spillet en stor rolle i den danske historie.

- Dåben er en gave, som gælder hele livet – uanset hvornår man bliver døbt.


Nogle tænker måske, at det er smartere at vente med at døbe sit barn...

...så de selv kan bestemme. Men man kan også vende den rundt og sige, at I gør barnet en stor tjeneste ved at døbe det som spæd. For i dåben får vi den store gave, at vi bliver Guds barn. Man kan altid fravælge at være en del af kirkens fællesskab senere i livet, hvis man ikke ønsker det. Men med barnedåb viser I jeres barn, hvilke værdier, traditioner og tro, I ønsker at give dem med i livet, så de ikke står alene med deres valg.

Måske har I allerede besluttet, at jeres barn skal døbes.
Måske er I i tvivl.
Måske er I uenige.

Her på siden kan I finde masser af inspiration til at snakke om dåben, og om hvad den betyder for jer. Og I kan få eksempler på, hvad andre har gjort sig af overvejelser omkring dåb.

Det er også altid muligt at tage en snak med en præst om dåb – også før I har besluttet jer.

Hvis I ønsker at aftale en dato til dåb, så kontakt kirkekontoret og de vil hjælpe med at aftale en dåbssamtale med en af vores præster.