Konfirmation

Konfirmationen markerer overgangen fra barndom til ungdom og voksenliv.

Før konfirmationen modtager du undervisning om kristendom, liv og tro, værdier og kultur.

Er du ikke allerede døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.


Konfirmationsforbredelse

Konfirmationsforberedelsen i Skødstrup Kirke foregår i Sognegården.

Vi mødes en gang hver anden uge, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når du går til præst lærer du om kristendom og menneskeliv. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om venskab og kærlighed, livet og døden, sorg og glæde, godt og ondt og meget andet. Vi læser, hører historier, ser film, laver rollespil og skal på konfirmandudflugt.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation. Du kan også være med i konfirmandklubben, hvor vi spiller, ser film og tager på natløb.

Husk tilmelding!


Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Skødstrup Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord. 
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. 
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.


Kommende konfirmationsdatoer:

2019
Fredag den 17. maj
7.q kl. 9.00
7.v kl. 11.00 

Lørdag den 18. maj
7.x kl. 9.00
7.y kl. 11.00 

Søndag den 19. maj
7.z kl. 10.00 

2020
Fredag den 8. maj
7.a kl. 9.00
7.b kl. 11.00 

Lørdag den 9. maj
7.c kl. 9.00
7.d kl. 11.00 

Søndag den 10. maj
7.e kl. 10.00 


2021
Fredag den 30. april
7.a kl. 9.00
7.d kl. 11.00 

Lørdag den 1. maj
7.b kl. 9.00
7.e kl. 11.00  

Søndag den 2. maj
7.c  kl. 10.00 

Konfirmationsdatoer for 2022 offentliggøres i kirkebladet og på hjemmesiden i juni 2019.