Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

KIRKEN

Skibet og koret er opført i romansk stil af granitkvadre. Kirken blev indviet af biskop Kettel i 1180.

Forud herfor mener man at der på stedet lå en trækirke der var opført omkring 1050.
Kirken har tilhørt Øm kloster. I 1648 blev Vosnæsgård og kirken solgt til stiftamtmand, gehejmeråd Erik Rosenkrantz. I 1915 overgik kirken til "Skødstrup Menigheds administration." I senmiddelalderen blev skibet forlænget i vestlig retning.

Kirken har oprindelig haft fladt loft, men i sidste halvdel af 1400-tallet blev hvælvene indmuret.

I slutningen af 1800-tallet fremkom spor af kalkmalerier. Ornamenteringen stammer fra tiden omkring 1500.

Tårnet blev opført mellem 1450-1480 af røde munkesten. I tårnet hænger kirkens tre klokker. Den største og yngste er fra 1903. Den mellemste og ældste er fra 1613, mens den mindste er fra 1758.

Våbenhuset kom til i 1450 og er ligeledes bygget af røde munkesten. Det dækker over den oprindelige syddør, hvis portal er bevaret. Det er en "rundstavs-portal." Disse findes især på Djursland og omkring Randers.

I våbenhuset er opstillet en gammel romansk gravsten, som indtil 1886 har været brugt som trædesten i våbenhuset ind til kirken.

På våbenhusets gavl findes et solur, som blev skænket til kirken i 1648 af Anders Pedersen fra Skæring Munkegård.

SE SKØDSTRUPS SMUKKE KIRKE

Hør Marie Ørgaard fortælle om den store altertavle og bibelhistorien, mens Erik Søndergård fortæller om kirken og to store tænkere, som boede her i byen og havde det svært med hinanden...