Inventar

Altertavlen

Altertavlen er i bruskbarok og er udført af Peder Jenssøn Biltsnider Coldings værksted i Horsens i midten af 1600-tallet.

Den er skænket til kirken af Erik Rosenkrantz til Vosnæsgaard og bærer hans og hans to første hustruers våben.

Øverst ses korsfæstelsen.

Hovedfeltet viser nadverens indstiftelse. Ved siderne står evangelisterne: Matthæus (længst mod nord), Markus, Lukas og Johannes. Sidefelterne nederst viser scenen fra Getsemanne have (til højre) og vandringen til Golgata.

Døbefonten

Kirkens romanske døbefont tilhører den såkaldte "Kalø-gruppe", der omfatter Egens, Bregnet og Skødstrup kirker. Døbefontene menes at stamme fra samme århusianske stenmesters værksted og er formentlig udført sidst i det 11. århundrede. Terningskapitælfoden har på de tre felter nogle dyrefigurer, hvoraf den ene er i færd med at sluge en mand. Det fjerde felt er tomt. På fodens fire hjørner ses hoveder med nogle ejendommelige hætter, der er et særkende for Kalø-gruppen.

Epitafier

Epitafierne på nordvæggen er begge dateret 27. juli 1642. De fortæller om præsten Rasmus Soffrensen Rytter. Det ene er til minde om hans forældre og det andet om han to hustruer og nogle afdøde børn.

Lysekronerne

I kirken hænger fire lysekroner, tre har seksten arme og en har 12 arme.

Kirkeskibet

Det blev ophængt i 1879 og er en kopi af fregatten "Kronprinsesse Louise."

Prædikestolen

Prædikestolen er fra samme periode som altertavlen og herskabsstolene. Den er skænket af Margrethe Krabbe, som var Erik Rosenkrantz tredie hustru. Den er påmalet hendes samt hendes mænds våben. Prædikestolen er et barokot træskærerarbejde fra 1650'erne.

Herskabsstolene

Stolene er skænket af Erik Rosenkrantz samtidig med altertavlen og kan tilskrives samme mester. Gavlene er smykket med fire dydehermer: Tro håb, retfærdighed og kærlighed. Øverst er udskåret våbenene for Erik Rosenkrantz to første hustruers forældre.

Orglet

Tidligere var kirkens orgel placeret på et pulpitur i kirkens vestligste del - tårnrummet. I 1974-75 gennemgik kirken en gennemgribende restaurering og i forlængelse heraf fik kirken sit nuværende orgel i 1979.Orglet er tegnet af arkitekt Jørgen Malling og udført af orgelbygger Marcussen og Søn i Aabenraa. Det har 14 stemmer, 2 manualer og pedal.

Stolestaderne

De lukkede stolestader, de to kirkebøsser, sal-menummertavlerne, rammen omkring præstetavlen, løse stole og kirkebænke hidhører fra restaureringen i 1974-75.

Messehagler og antependium

Kirken har fire messehagler: Violet, rød, hvid og grøn. Disse samt antependiet ved alteret er tegnet og fremstillet af Flemming og Ingelise Bau, Århus. Alle er vævet i uld.