Kirkegården

Ved indgangen til kirkegården er en stor låge af smedejern, som blev opsat i 1857.

Til højre for indgangen ligger det nuværende kapel.

Tidligere har der fundet en del begravelser sted inde i kirken. Det afspejles bl.a. af de opstillede ligsten i kirken og våbenhuset. Den øverste og ældste del af kirkegården er omkranset af et stendige.

I 1928 blev kirkegården udviddet mod syd-øst. Og i 1981 foretog man den store udvidelse af kirkegården mod øst.

Den nyeste del af kirkegården er anlagt med fællesgrav, urnegravsteder og traditionelle gravsteder med forskellig udformning.

Den grundlæggende beplantning - hækkene - udgøres af bøg.

I tilknytning hertil findes materielgården fra 1979.

Stenen på fællesgraven er en natursten med et enkelt kors udhugget på den ene side. 

Stenen er udført af billedhuggeren Erik Heide, Mors.


Graver Carsten Lund Jensens 25 år jubilæum

Skødstrups hr. Kirkegård

Ingen, der har deres daglige gang på Skødstrup Kirkegård, kan være i tvivl om, at Skødstrups hr. Kirkegård ikke kan være andre end vores graver, Carsten. Carsten har også et efternavn, men jeg tror, at de fleste kender ham som ”Carsten” eller ”graveren”.  

Og hvorfor skriver jeg om Carsten: Det gør jeg, fordi Carsten har 25-års jubilæum, og ikke kun 25-års jubilæum i statens tjeneste, men 25 år som ansat ved Skødstrup Kirke. Carsten blev ansat som medhjælper 1. marts 1994 og arbejdede som medhjælper under den tidligere graver, Hans Hjortshøj, som gik på pension i 2012. Herefter blev Carsten ”chefgraver”; en stilling, Carsten udfylder med den største professionalisme og dygtighed. Carsten er altid venlig og imødekommende og tager sig tid til at tale med folk, som kommer på kirkegården.  

Egentlig er det mere end 25 år siden, at Carsten startede ved Skødstrup Kirke, for pålidelige kilder oplyser, at Carsten faktisk har revet gangene på kirkegården, før han blev konfirmeret (engang først i 80´erne). Det kan man da kalde en målrettet medarbejder. Stort tillykke med de 25 år – og tak for indsatsen.

På menighedsrådets vegne - formand Birgit Svenningsen