Kirkegården

Ved indgangen til kirkegården er en stor låge af smedejern, som blev opsat i 1857.

Til højre for indgangen ligger det nuværende kapel.

Tidligere har der fundet en del begravelser sted inde i kirken. Det afspejles bl.a. af de opstillede ligsten i kirken og våbenhuset. Den øverste og ældste del af kirkegården er omkranset af et stendige.

I 1928 blev kirkegården udviddet mod syd-øst. Og i 1981 foretog man den store udvidelse af kirkegården mod øst.

Den nyeste del af kirkegården er anlagt med fællesgrav, urnegravsteder og traditionelle gravsteder med forskellig udformning.

Den grundlæggende beplantning - hækkene - udgøres af bøg.

I tilknytning hertil findes materielgården fra 1979.

Stenen på fællesgraven er en natursten med et enkelt kors udhugget på den ene side. 

Stenen er udført af billedhuggeren Erik Heide, Mors.